LATVIJAS LIELLOŽA
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 25. jūlijs, 2024
Par Brīvmūrniecību / Kas ir Brīvmūrnieks?
 

Latvijas brīvmūrnieks ir dzīves briedumu sasniedzis vīrietis, kas velta sevi pašattīstībai, sevis uzlabošanai un sabiedrības atbalstam. Tas ir cilvēks, kas ir cieši nolēmis sevi reāli mainīt un kurš no sevis sagaida perfektumu. Jebkurš vīrs ar šādām īpašībām ir laipni aicināts pievienoties brīvmūrniekiem.

Brīvmūrnieka vērtības ir augstas morāles standarti, un tiek sagaidīts, ka arī tie paši rīkosies atbilstoši šādiem principiem, kā to aicina organizācija.

Brīvmūrnieka vērtības:
  vienlīdzība un sapratne;
  labdarība un darbi visas sabiedrības labā;
  izglītība, pašattīstība un sevis uzlabošana;
  spēja pašam rīkoties atbilstoši organizācijas mērķiem.

Brīvmūrnieks un tā ģimenes locekļi ir likumpaklausīgi pilsoņi, kuri bauda draudzību un piederības sajūtu, ko dod līdzīgi domājošo sabiedrība.

Brīvmūrnieks pieņem un atzīst, ka eksistē visus vienojošais elements, kas ir Visuma pamatā.