LATVIJAS LIELLOŽA
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 25. jūlijs, 2024
Par Brīvmūrniecību / Labdarība
 

Ikviens brīvmūrnieks tiek mudināts palīdzēt grūtībās nonākušiem, kā arī zinātkāriem jauniešiem, un iespēju robežās brīvmūrnieki individuāli palīdz kā materiāli, tā arī ar cita veida atbalstu. Ikviens brīvmūrnieks šādu savu rīcību izvēlas un pamato pats, kā arī tās apjoms ir tieši atkarīgs no šī cilvēka iespējām.