LATVIJAS LIELLOŽA
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 25. jūlijs, 2024
Par Brīvmūrniecību / Mērķi, būtība
 

Brīvmūrnieku brālības būtība ir kopīga ideja, iecietīga brālīga vienotība un sevis bagātināšana simboliskā pārdzīvojumā. Kā ētiskas savienības locekļi brīvmūrnieki iestājas par cilvēcību, brālību, toleranci, miermīlību un sociālo taisnīgumu. Kā brālīgi vienotu cilvēku kopa tā vingrinās šo vērtību apgūšanā savās ložās, un kā simboliska kopa brīvmūrniecība kalpo ideju un vienotības padarīšanai par iekšēju pārdzīvojumu. Šeit slēpjas tās savdabīgums iepretim visām citām biedrībām.
Kaut arī brīvmūrnieku saskarsme ne vienmēr norit tradicionālajās formās, tomēr pēc noteikta rituāla noritošajiem darbiem tiek piešķirta centrālā loma. Turklāt ir veltīgi strīdēties, vai rituālie darbi ir brīvmūrniecības mērķis vai līdzeklis vai kopība nodrošina rituāla izpildīšanu, vai arī tradīcijas primāri kalpo kopības veidošanai.
Nav apstrīdams, ka visas brīvmūrnieku aktivitātes kā ap kodolu grupējas ap saskarsmi ložā jeb tempļa darbiem. Jāpieņem, ka brīvmūrniecības dzīvotspēja lielā mērā balstās uz formām un simboliem, kas saglabāti nemainīgi cauri gadsimtiem.
Brīvmūrniecība ir viena no vecākajām un lielākajām pastāvošajām brālīgām organizācijām pasaulē. Tā apvieno aptuveni 5–6 miljonus biedru visā pasaulē. Modernās brīvmūrniecības pirmsākumi ir rodami 17. gs. beigās, un tā cieņpilni turpina saglabāt mantotās tradīcijas, kuras brīvmūrniecību padara unikālu sabiedrībā.

Brīvmūrniecības misija ir veicināt dzīvesveidu, kas apvieno līdzīgi domājošos vīrus pasaulē, kas stāv pāri visām reliģiskām, etniskām, kulturālām, sociālām un citām atšķirībām, mācot brālīgās mīlestības principus, atbrīvotību un patiesību.

Brīvmūrnieku mērķi ir:
  pašattīstības veicināšana un izglītošanās;
  darbi un labdarība kopējai sabiedrības uzlabošanai;
  veicināt labāku dzīvi, to pamatojot ar morāles un ētikas principiem.

Brīvmūrniecība ir pārmantojusi tradīcijas, kuru izcelsme ir meklējama viduslaiku mūrnieku ģildēs. Rituālie darbi kalpo šādiem mērķiem:
• jaunu locekļu uzņemšanai,
• cilvēcisko attiecību padziļināšanai brālības ietvaros,
• brīvmūrnieku morālisko normu apjēgšanai,
• atsevišķo brāļu garīguma sakopošanai un dvēseles pacilāšanai.